Проектиране

Проектиране на градини, поливни и дренажни системи
Всяка община разполага с наредба за изграждане и опазване на зелената система на своята територията. В наредбата, приета от Столичния общински съвет, се казва, че всички инвестиционни проекти задължително включват част “Паркоустройство и благоустройство”. Със съгласуването на проектите за озеленяване

proektirane
 на територията на Столична община се занимава Дирекция „Зелена система“ и районните служби по озеленяване. АКВАНОЙС ЕООД консултира и изготвя цялостната проектна документация по част “Паркоустройство и благоустройство” за съгласуване в съответния административен орган на общината.