Озеленяването е комплексен процес, изискващ нужните познания, качествено оборудване и най-вече надежден екип, който да се заеме с вашия индивидуален проект или да изгради такъв съгласно основните ви изисквания и предпочитания.

Озеленяване

Екипът ни извършва всякакви озеленителни услуги, свързани с частни дворове и градини, както и публични паркове и зелени площи, без значение от първоначално заявените параметри или големина на парцела.

Услугата по озеленяване включва:
– Проектиране на дворове, градини, зелени площи
– Доставка насипване и подравняване на хумусна почва
– Затревяване с тревни смески
– Засаждане на цветя и жив плет
– Полагане на тревен чим
– Изграждане на алпинеуми и скални кътове
– Изграждане на декоративни водни площи, дренажи
– Изграждане на декоративни и храстови групи
– Доставка на специализирани торове, растителна защита
– Доставка на интериорна растителност, саксии и кашпи
– Озеленяване на офиси и бизнес сгради
– Поддръжка на интериорна и екстериорна растителност
– Рязане, раздробяване и извозване на опасни на дървета
– Разчистване на терени.
Самият процес по озеленяване започва с качествена подготовка на терена, което означава надлежно и навременно почистване, изравняване, а също така и обработка и торене на почвата. В частност, ние гарантираме, че ще извършим следните действия по подготовка на терена: отстраняване на плевелна растителност, строителни отпадъци, дънери и камъни, както и тяхното извозване извън обекта, а също така и валиране, аериране, нарушено pH и други мероприятия, в зависимост от състоянието на почвата.
Следва и конкретно затревяване, като нашите експерти в областта на озеленяването имат необходимите знания, така че можете на 100% да разчитате и на специализираната ни оценка за конкретния ви замислен проект.