Всеки проект за автоматизирана система за капково напояване обхваща поливането на масив с трайни насаждения. Целта е да се постигне оптимален водно-въздушен режим на почвата през целия вегетационен период, който да осигури увеличаване качеството и количеството на добива.
Според различните насаждения се избира различен метод на капково напояване с капков маркуч. В зависимост от денивелацията на терена, дължината на редовете и схемата на засаждане. Основният принцип при напояването е доставяне на вода в близост до кореновата система на растенията, което води до значително намаляване разходите за поливни нужди.
Професионален е избора на капково напояване,според различните видове градини, по отношение на:
– минимален разход на вода;
– равномерно разпределение на водния поток;
– оптимално покритие на поливните площи;
– прецизност на действие;
– дълготрайна експлоатационна надеждност;
– ниски разходи за поддръжка и др.