По искане на жителите на к-с „Изгрев“, зад бл. 33 е изграден нов детски кът. Съоръженията за игра са монтирани върху ударопоглъщаща настилка. В района са засадени и десетина млади дървета.

Обновлението е част от програмата „Моят град, моят квартал, моята улица“, инициирана от кмета Димитър Николов. Подадените по нея заявления от сдружени и обединени в исканията си бургазлии, дотук са 130. От тях са съгласувани и одобрени 60. Изпълнените проекти са 32.

Още информация

Методи за напояване

В днешната статия ще ви запознаем с различните видове методи за напояване, като сме обърнали внимание на най-често срещаните такива.

Още информация

Много хора смятат, че автоматизираните поливни системи са предназначени за напояване на големи растителни площи, каквито са парковете, градините, спортните съоръжения и т.н Това схващане всъщност и много грешно. Защо пък да нямаме автоматизирана поливна система в двора ни или цветната ни градина? Още информация

Напояването е начин, чрез който изкуствено увеличаваме влажността на почвата, най-вече в районите с неблагоприятен климат, за да подпомогнем растежа на нашите растения. Истината е, че в земеделието напояването се използва и с цел защита на растенията от измръзване и предотвратяване растежа на плевели при зърнени насаждения. Имайки предвид, че водата е основен компонент за развитието на растителния свят и без нея не са възможни процесите на развитие, напояването е основна характеристика на селското стопанство в продължение на 5000 години. Още информация

Някои хора смятат, че да имаш красива градина не изисква кой знае какви усилия. Истината е съвсем друга. Създаването на градината е само първата крачка към предизвикателството. За да ви зарежда със свежо настроение през цялата година, за нея са необходими редовни грижи и внимание. Още информация