Много хора смятат, че автоматизираните поливни системи са предназначени за напояване на големи растителни площи, каквито са парковете, градините, спортните съоръжения и т.н Това схващане всъщност и много грешно. Защо пък да нямаме автоматизирана поливна система в двора ни или цветната ни градина? Още информация