Методи за напояване

В днешната статия ще ви запознаем с различните видове методи за напояване, като сме обърнали внимание на най-често срещаните такива.

Още информация

Напояването е начин, чрез който изкуствено увеличаваме влажността на почвата, най-вече в районите с неблагоприятен климат, за да подпомогнем растежа на нашите растения. Истината е, че в земеделието напояването се използва и с цел защита на растенията от измръзване и предотвратяване растежа на плевели при зърнени насаждения. Имайки предвид, че водата е основен компонент за развитието на растителния свят и без нея не са възможни процесите на развитие, напояването е основна характеристика на селското стопанство в продължение на 5000 години. Още информация