Методи за напояване

В днешната статия ще ви запознаем с различните видове методи за напояване, като сме обърнали внимание на най-често срещаните такива.

Най-разпространеният метод за напояване е повърхностният.  Използван е още от древността като за него не се изискват големи инвестиции. Истината е, че този метод за напояване не е препоръчителен заради големите загуби от изпаряване и просмукване на водата.

Друг метод за напояване е поливане чрез заливане по площи. При този метод се изграждат хоризонтални прегради с лек наклон и с височина от 20 до 40 см. Този начин на поливане е подходящ за терени с малък наклон и средно пропусклива почва. При силно пропускливи почви поливането по този начин няма смисъл, тъй като има големи загуби. Загубите идват от изпарения. В зависимост от културата, поливането може да не се извършва на цялото поле, а само в ивици между засадените редове растения с цел намаляване разхода на вода.

За разлика от предния метод, при поливането с бразди водата се подава от един разположен по-високо канал, който пълни равномерно браздата. Това е най-често срещаният метод за напояване на царевица, тютюн, слънчоглед и др., тъй като тези култури се садят на редове.

Дъждуване е метод на напояване, при който се пръска дъждообразно с мобилни или стационарни инсталации. Има различни видове инсталации. Те могат да бъдат подвижни, полуподвижни и стационарни. Дъждуването като метод за напояване не изисква предварителна направа на лехи или прегради, което го прави доста по лесен начин за напояване.

За разлика от дъждуването и повърхностното напояване, при микронапояването се използва много малко количество вода. При този метод се напоява само една малка част от почвата.

Друг познат метод на напояване е подпочвеното напояване. При това напояване водата излиза от специални тръби, които са поставени на определена дълбочина в земята, след което се изкачва в активния почвен слой по капилярен път.

Любителите градинари, които отглеждат саксийни растения, най-често използват капилярно напояване. Този метод не се нуждае от ток и вода под налягане. Използва се капилярното действие на фитили, които засмукват вода от по-ниско разположени източници на вода и ги доставят до корените на растенията. За да се достигне оптимална влага на почвата, капилярното напояване ни дава възможността да се напасват количеството фитили и височината на засмукване.

Най- икономичният по разход на вода метод е метода на капковото напояване. При този метод се подава точно необходимото количество вода за растението. При капковото напояване няма загуби от  от изпарение и просмукване, защото водата се подава чрез надземни или подземни положени шлаухи (или твърди тръби), чиито капкообразуващи елементи стигат директно в областта на корените. Този начин на напояване на площите е с най-висока ефективност и най-малко странични ефекти.