С огромният си опит от 2008 година до сега, фирма „Акванойс“ ЕООД предоставя на своите клиенти експертно обслужване за поливни системи и озеленяване.  Нашият опитен персонал и лично отношение към клиентите, ни прави една от най-добрите и предпочитани фирми в областта си.

Основната дейност на компанията е в следните направления:

Проектиране, доставка и изграждане на поливни системи, помпени станции и озеленяване за градини, паркове, хотелски комплекси, ваканционни селища, спортни комплекси и голф игрища.

Проектиране на екстериорно и интериорно озеленяване състоящо се от компютърна визуализация на паркоустройствени проекти и пълна проектно-сметна документация изготвена от правоспособни ландшафтни архитекти.

В дейността си обхващаме целия процес – от раждането на идеята, проучвателните дейности, проектирането, доставката, изграждането и гаранционната и извънгаранционна поддръжка и сервиз.

Мисията на „Акванойс ” ЕООД е да създава и популяризира ландшафтното изкуство, да възпитава и да развива естетическото чувство на българския потребител и да достави радост, предлагайки му един наистина висококачествен продукт на ландшафтния дизайн. Екипът на Акванойс – специалисти в областта на озеленяването, интериорния и екстериорния дизайн, се стреми да предложи естетични и ефектни решения, като се съобразява в най-голяма степен с естествените особености на ландшафта.

Ние сме една от български фирми в сферата на автоматизирани поливни системи, ландшафтното напояване, капково напояване и дизайн – проучване, проектиране, изграждане, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на поливни системи, тревни площи, открити и закрити пространства. Фирмата има голям брой изградени обекти на територията на Република България – офиси, хотели, търговски центрове, еднофамилни дворове, детски кътове, прилежащи площи към промишлени предприятия от нов тип и зелени площи към сгради на държавната администрация, ваканционни селища и туристически обекти.

При нас работят дипломирани инженери и специалисти от области, пряко свързани с дейността на фирмата. Екипът има сериозен теоритичен и практически опит в проектирането, изпълнението, реконструирането и поддържането на автоматизирани поливни системи ,капково напояване на открити и закрити зелени площи.